Výprodej -10%

59,87 Kč

53,90 Kč (cena s DPH)

Zboží je skladem .

Duck

8415

5000204965926

Popis produktu
O produktu
WC blok s vůní levandule bez háčků a košíčků, což zajišťuje hygieničtější aplikaci. Jedná se o gelový disk, který jednoduše přilne k WC míse. Přináší pět funkcí v jednom atraktivním balení. Dlouhodobě osvěžuje, zabraňuje usazování vodního kamene, hygienicky se aplikuje, čistí s každým spláchnutím a vydrží až osm týdnů.

O výrobci
Duck je značkou společnosti Johnson Family. Dnes pátá generace společnosti SC Johnson family pokračuje v dědictví svého zakladatele. Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní prostředí a především na blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy jsou bezpečné a účinné. K použitým ingrediencím je přistupováno transparentně, nahlédnout do nich je možné na stránkách www.whatsinsidescjohnson.com. Mezi další značky této společnosti patří například Pronto, Raid nebo Glade.

Návod k použití
Zajistěte, aby toaleta byla čistá. Vložte náplň s gelem do dávkovače tak, aby západka zaskočila do prvního otvoru. Odstraňte víčko. Přitlačte náplň na vnitřní stěnu záchodové mísy blízko okraje. Stiskněte západku a stlačte dávkovač k míse dokud západka nezaskočí do dalšího otvoru. Uvolněte dávkovač rovným pohybem dozadu. Na stěně mísy zůstane gelový disk který uvolňuje svěží a výraznou vůni. Pevně nasaďte víčko zpět a uložte pro další použití. Jedna celá náplň obsahuje 6 gelových disků a vydrží až 600 spláchnutí.
Bezpečnostní upozornění
H271 - Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Array