Výprodej -50%

66,54 Kč

33,30 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Air wick

7812

8592326010600

UPOZORNĚNÍ: Tento produkt je po minimálním datu spotřeby (17. 1. 2022)

Popis
Obsahuje přírodní esenciální oleje z rostlin a květů. Každá Air Wick elektrická náplň poskytuje až 80 dnů (založeno na denním, 8 hodinovém použití při minimálním nastavení) plynule rozptýlené a pečlivě smíchané vůně po celém domě, v kanceláři, nebo jakémkoliv prostoru. Air Wick náplně vám také umožní ovládat intenzitu vůně podle potřeby, a zároveň podpořit svůj dekor s elegantním vzhledem.

Návod k použití:
Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a před lékařskou první pomoc před použitím výrobku. Ponechte pro budoucí použití.
1. Odšroubujte uzávěr náplně.
2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky.
4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku.
5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
Skladujte uzamčené.
Používejte pouze pro vymezený účel.
Uchovávejte mimo otevřený oheň.
Po použití výrobku si umyjte ruce.
Kapalina může způsobit trvalé poškození povrchu, v případě rozlití ihned vytřete.
Může vyvolat alergickou reakci.

Při zasažení očí oplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud používáte kontaktní čočky a je snadné je vyjmout, tak takto učintě a pokračujte ve vyplachování očí.
Při zasažení kůže omyjte vodou a mýdlem.
Při požití pokud se vám udělá nevolno, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Array