-70%

73,00 Kč

21,90 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

3373

Popis produktu
Silně pěnivý. Hustá, dlouho působící pěna. Použití na koberce, čalounění, tkaniny a textil. Působí do hloubky a oživuje barvy. K čištění textilních sedadel a čalounění od špíny, skvrn a zbytků potravin. Aplikace ve formě pěny.

Návod k použití:
Pěnu nanést na celou čištěnou plochu, zapracovat nejlépe měkkým kartáčkem nebo hadrem a vytřít suchým hadrem nebo nechat zaschnout a následně vysát.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem - při zahřívání se může roztrhnout.
Uchovejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte aerosoly.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření při manipulaci.
Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Chraňte před slunečním zářením.
Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Array