Výprodej -10%

99,40 Kč

89,50 Kč (cena s DPH)

Zboží je skladem .

Pronto

6706

5000204826135

Popis produktu
Multifunkční rozprašovač. Šetrně a bez šmouh čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky.
Co byste měli vědět?
Obsahuje 99% vody a lihu vyrobeného kvašením obilí. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Opatrně!


Upozornění: Uchovávajte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte styku s kůží a očima. Po použití si umyjte ruce. Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou.
Návod pro použití: Doporučujeme otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě. Nevhodné pro LCD/plazmové obrazovky, kůži, dřevo bez povrchové úpravy, mramor nebo žulu.

Array