Výprodej -70%

99,40 Kč

29,80 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Pronto

6706

5000204826135

Popis produktu
Multifunkční rozprašovač. Šetrně a bez šmouh čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky.

Návod pro použití: Doporučujeme otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě. Nevhodné pro LCD/plazmové obrazovky, kůži, dřevo bez povrchové úpravy, mramor nebo žulu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Uchovávajte mimo dosah dětí.
Nevdechujte aerosoly.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezte styku s kůží a očima.
Po použití si umyjte ruce.
Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou.
Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Obsahuje 99% vody a lihu vyrobeného kvašením obilí.

Array